Clubinfo

Socio, de club van 't Zuid!

De prachtigste club van heel 't vaste land!

“Wat is een studentenclub?”
“Wat doet een studentenclub?”
“Heeft onze campus een studentenclub?”
“Móét je als lid jezelf laten dopen?”

Het spijt me, maar deze vragen en de zovele anderen, hierboven niet vermeld, kun je niet zómaar beantwoorden. Sommige momenten moet je nu eenmaal beleven om hetzelfde gevoel te ervaren als zij die wél weten wat te voelen.

Wat ik jullie tracht mee te geven in deze komende tekst, is de nieuwsgierigheid om voor jezelf op zoek te gaan naar de antwoorden op je vragen. Eens je dan toch interesse toont, ben je van harte welkom op onze talrijke activiteiten.

“Is het niet beter een blauwtje te lopen, dan een groentje te blijven?”

Studentenclub op KdG-campus SAW

In 1987 werd Socio opgericht als studentenclub door Valère Indeherberghe. De club had als doel de studenten maatschappelijk werk te voorzien van studentikoze activiteiten. Socio bood vanaf toen haar kotstudenten een alternatief voor de eenzame avonden. Met de tijd groeide Socio tot een gezellige, sfeervolle club op’t Zuid. Na meer dan 30 jaar is Socio nog steeds de club met als doelgroep de Sociaal Agogisch Werkende studenten, die studeren op KdG, campus Zuid.

Wij als studentenclub bieden jullie een waaier van mogelijkheden, om het studeren aan te vullen met een sportieve, culturele of een andere ontspannende activiteit.

Socio & de Klimax

Waar kunnen mensen elkaar beter leren kennen, dan in ons stamcafé?! Al meerdere jaren is Socio graag gezien in “De Klimax” gelegen op de Stadswaag. We organiseren er caféfeestjes, spreken er af om gezamenlijk een stapje in de wereld te zetten of we sluiten er onze kroegentocht af om dan te blijven plakken tot we weer naar de les kunnen… De Klimax is een gezellig “bruin café” dat hoofdzakelijk draait op studenten. De Max en de Kristof zijn de uitbaters van dit café. Twee toffe kerels wiens hartje voor eeuwig aan het studentenleven verkocht is. Hopelijk vind je snel de weg van en naar Stadswaag!

Riooljournalistiek

Hier wordt even bewust de link gelegd naar de media die elk jaar meer kwaad bloed zet dan goed is. De journalisten focussen maar al te vaak hun aandacht op uit de hand gelopen studentendopen. Laten we stellen dat dit níét is waar wij, als studentenclub, voor staan. Een studentendoop is een rollenspel, het duurt één week en na datum is iedereen enkele ervaringen en nieuwe vrienden rijker. Een studentendoop hoort leuk te zijn, ludiek en studenticoos zowel voor de schachten (groentjes / nieuwe leden die zich willen laten dopen) als voor de doopmeesters (mensen die in het verleden hetzelfde lot ondergingen als de schachten).

Dopen & misverstanden

Dopen

Wij zijn van mening dat zij die gedoopt zijn, loyaal zijn tegenover de club, en wij belonen hen graag door hen voordelige tarieven te verschaffen op al onze activiteiten. Als je dan op het einde van het jaar dan nog even ontgroend wordt, kan je het jaar erop al deel uitmaken van het praesidium van de club.

Misverstand

Jezelf laten dopen doe je omdat je het wil, niet omdat je moet. Er bestaan nogal eens twijfels over het al dan niet gedoopt worden in een club. Het is fout om te denken dat als je lid wordt van een studentenclub, je dan ook verplicht bent je te laten dopen! Je laten dopen doe je op vrijwillige basis, alsook lid worden van een club.

Kleuren

Kleuren dragen betekent kleur bekennen uitkomen voor een gedachte. Een lint is geen modesieraad van de studenten; het zijn de zichtbare tekenen van hun overtuiging en hun solidariteit. Het zijn symbolen die hun drager tot waardigheid verplichten en deze met zorg en eerbied moeten behandeld worden. 

Wapenschild

Het wapenschild van de studentenverenigingen heeft de vorm van het heraldisch Vlaams schild, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet. Op een schild worden geen benamingen, (1) al dan niet afgekort, aangebracht. 

Het veld van het wapenschild van de club is dubbel geschuind (d.w.z schuins verdeeld in drie kleurstroken van de rechterhoek boven naar de linkerhoek beneden) (2). Het draagt het monogram van de club, uitgevoerd in het goud, zilver of zwart (3). Het veld kan ook gedeeld zijn. (d.w.z. midden door, van boven naar beneden) In de linkerhelft van het veld heeft men dan de drie kleurstroken met het monogram en in de rechterhelft een ander wapen van de club. Aan het hoofd van het schild kan ook een faas (horizontale band) zijn, met een leuze (geen benaming!) (4) of de kleuren zwart – geel – lichtblauw . De kleuren van de club – twee of drie – moeten steeds over drie banen of kleurstroken verdeeld zijn, zowel op het clublint en het clubpetje als op het schild en het praeseslint (5).

Het monogram bestaat uit de letters V C F beginletters van Vivat, Crescat, Floreat, dooreengevlochten met de beginletters van de benaming van de club en gevolgd door een uitroepteken. 

Het wapenschild, dat 70 cm hoog en 50 cm breed is, wordt aan de muur van de clubzaal achter de praesestafel opgehangen. Het mag uitgehangen worden aan de gevel en in de gelagzaal van het clublokaal en afgebeeld worden op tafelvlagjes, bierkannen, glazen en ander clubgerief. Een verkleinde afbeelding van het wapenschild wordt op het drukwerk van de club aangebracht. 

Hoogte: 70 cm
Breedte: 50 cm
Ontwerp: Gert “FrankY” Verelst
Gemaakt: Najaar 2005
Kleuren: 5 ( Paars, Wit, Zwart, Rood en Roze )
Hoofdkleur: Paars

Uitleg bij het schild

  1. Hier bevindt zich de naam van de club.
  2. Dit is een restante van het oude schild dat niet geheel voldeed aan de codex. Hierin vinden we de letters H I M W terug. Dit staat voor: “Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk”, de studierichting waarvoor Socio in 1987 werd opgericht.
  3. In dit vlak vinden we “Het Steen” terug samen met 2 Antwerpse Handjes. Dit staat uiteraard symbool voor Antwerpen als stad. Wij zijn dus een Antwerpse Hoogstudentenclub.
  4. Het paars en het wit zijn onze clubkleuren en verwijzen naar het Kiel, meerbepaald de voetbalploeg die er voetbalt. Deze erfenis hebben we te danken aan een voetbal-lievende pro-senior. Het Ambigram is een verwoven tekening van de letters V, C en F en de S Vivat, crescat, floreat oftewel: hij leve, groeie en bloeie. De S is uiteraard de beginletter van Socio en het uitroepteken wijst ons erop dat we nog steeds een actieve club zijn.
Scroll naar boven